Пам’ятка замовнику про приєднання

1.     Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі за текстом – НКРЕ) своєю постановою від 17.01.2013р. №32, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2013р. за №236/22768, затвердила Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (далі за текстом – Правила). Постановою НКРЕ від 12.02.2013р. №115, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2013р. за №339/22871, затвердженаМетодика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж (далі за текстом – Методика). Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання електроустановок замовників до електричних мереж. Методика встановлює порядок розрахунку плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж.
 
2.      Правилами визначаються наступні основні терміни:
    Приєднання електроустановки – надання електропередавальною організацією послугизамовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.
   Правилами приєднання електроустановок розділяються на стандартні та такі, які не є стандартними.
2.1.  Стандартне приєднання – приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, потужністю до 16 кВт включно (І ступінь) та потужністю від 16 кВт до 50 кВт включно (ІІ ступінь).
2.2. Приєднання, яке не є стандартним – всі інші приєднання.
        Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (кабельна лінія, повітряна лінія або трансформаторна підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.
 
3. Проект договору про приєднання та проект технічних умов надаються електропередавальною організацією замовнику не пізніше:
3.1. Для стандартного приєднання – 5 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки.
3.2. Для приєднання, яке не є стандартним – 15 робочих днів від дня подання заяви та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж.
 
4.        Строк надання послуги з приєднання становить:
4.1. Стандартного приєднання – для електроустановок І ступеня потужності - 15 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання на підставі наданого рахунку; для електроустановок ІІ ступеня потужності - 30 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання на підставі наданого рахунку.
4.2. Приєднання, яке не є стандартним – визначається умовами договору про приєднання.
 
5.   Для отримання проекту договору про приєднання та проекту технічних умов на електрозабезпечення об’єкту замовник має подати заяву про приєднання електроустановки певної потужності встановленої Правилами форми з відповідним пакетом документів.
Заява         з пакетом документів подається до центру обслуговування клієнтів який розташований в районному центрі за місцем розташування електроустановки.
6.        До заяви на приєднання електроустановки певної потужності необхідно надати відповідний пакет документів. Всі документи повинні бути завірені (для замовників-приватних осіб – позначенням «Копія вірна» та підписом, для замовників-юридичних осіб – позначенням«Копія вірна», підписом керівника              та печаткою). Перелік необхідних документів (як для приватних, так і для юридичних осіб):
6.1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі М1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.
6.2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.
6.3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби). 
 
7.      Вартість приєднання електроустановок замовників до електричних мереж електропередавальної організації визначається:
7.1. Для стандартного приєднання – на підставі Методики по фіксованим ставкам, затвердженим постановою НКРЕ від 16.12.2014р. №805, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.12.2014р. за №1636/26413. Відповідно до цієї постанови факторами, які впливають на величину плати за приєднання є: величина потужності об’єкту, клас напруги приєднання та тип населеного пункту, в якому розташований об’єкт замовника. У вказаній сумі враховані ВСІ необхідні оплати для приєднання електроустановок замовника. Розрахунок вартості приєднання виконується на підставі таблиць розрахунку плати за стандартне приєднання в Дніпропетровській області.
7.2. Для приєднання, яке не є стандартним – на підставі Методики у відповідності            з розробленою замовником та узгодженою з електропередавальною організацією проектно-кошторисною документацією, виконаною згідно технічних умов. Дана вартість враховує плату за потужність та вартість робіт згідно затвердженої та узгодженої з ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» проектно-кошторисної документації.
 
8. Для отримання консультації щодо приєднання до електричних мереж, необхідно звертатися до контакт-центру ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за телефоном 0800 500 444.
Прикрепленный файлРазмер
1. Правила приєднання електроустановок до електричних мереж245 кб
2. Методика розрахунку плати за приєднання211 кб
3. Бланк заяви про приєднання електроустановки певної потужності41.5 кб
4. Ставки плати за стандартне приєднання на 2016р1.36 Мб
5. Пам’ятка НКРЕ115.75 кб
6.1. Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО станом на - 01.08.201613.78 Мб
7. Інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж33.31 кб