Для будинку
Для бізнесу

Офіційна інформація

Нормативна база
Структура тарифів
Розмір заборгованності
Розмір плати для приватного домогосподарства
Тарифи в країнах світу
Етапи зміни тарифів
Показники якості
Нормативна база
Розмір заборгованності по оплате потребленных услуг
ДТЕК Дніпровські мережіДебіторська заборгованність за електричну енергію
станом на 01.01.2018, тис. грн
Всього

2 310 405

в тому числі:
1. Промисловість

504 351

всього, в тому числі
- вугільна

239

- металургійна

301 285

- хімічна

20 103

- машинобудівна

99 695

- газова

0

- інша

83 029

2. Залізниця

79

3. сільгоспспоживачі

13 732

4. жилкоммунгосп

1 248 332

в т.ч. Водоканали

719 359

5. Підприємства та установи державного бюджету

8 349

6. Підприємства та установи місцевого бюджету

11 544

7. Населення (без пільг та субсидій)

399 239

8.Інші споживачі (в т.ч. пільги та субсидії)

124 780

Середньомісячне споживання у 2017 році на одне домогосподарство

 

Населення, кВт/год

Населення з електроопаленням кВт/год

Середнє по споживачах

187

351

Середнє по області

187

351

Середнє по Україні

160

1039

Середнє по країнах ЄС*

306

Середнє по Польщі*

169

Середнє по Угорщині*

220

Середнє по Словаччині*

230

Середнє по Румунії*

135

*за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 20.03.2018.

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні , хвилин
ІНДЕКС СЕРЕДНЬОЇ ТРИВАЛОСТІ ВІДКЛЮЧЕНЬ В СИСТЕМІ (SAIDI) хв.
де
ti – тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв.;
ni – кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;
k – кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;
і – номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;
n – загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт..
SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», хвилин
SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2017 році, хвилин
SAIDI, ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕРВ В ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННІ У 2017 РОЦІ, ХВИЛИН
  ДТЕК Дніпровські мережі

Україна

Країни ЄС

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланові

Тривалість перерв, хв

571

409

485

728

104

138

ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДТЕК Дніпровські електромережі
ЗА 12 МІСЯЦІВ 2017р. (форма № 11-НКРЕКП)
Рівень напруги

Код рядка

Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.

Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усього

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усього

з поперед-женням

без поперед-ження

з вини інших ліцензіатів або споживачів

форс-мажорні обставини

з вини  інших осіб

технологічні порушення в мережах ліцензіата

з поперед-женням

без поперед-ження

з вини інших ліцензіатів або споживачів

форс-мажорні обставини

з вини  інших осіб

технологічні порушення в мережах ліцензіата

A

Б

010

020

030

040

050

060

065

070

080

090

100

110

120

125

110 / 154 кВ

005

0.0

 

5.1

0.9

0.0

0.6

6.7

0.00

 

0.14

0.00

0.00

0.03

0.18

27,5 - 35 кВ

010

3.9

1.4

1.3

1.8

0.2

2.1

10.7

0.02

0.03

0.03

0.02

0.00

0.04

0.14

6 - 20 кВ

015

255.1

165.1

17.7

123.7

16.9

162.9

741.2

1.65

3.80

0.21

0.42

0.12

1.75

7.95

У тому числі у міських населених пунктах

020

207.3

143.9

16.1

76.1

7.2

146.7

597.3

1.26

3.82

0.21

0.28

0.08

1.54

7.19

у сільських населених пунктах

025

467.1

258.9

24.9

334.2

59.7

234.2

1 379.0

3.36

3.71

0.21

1.03

0.28

2.69

11.28

0,4 кВ

030

76.1

69.6

2.7

38.4

1.4

33.6

221.7

0.28

0.53

0.03

0.07

0.01

0.40

1.32

У тому числі у міських населених пунктах

035

71.9

61.2

2.8

41.5

1.4

28.3

207.0

0.26

0.46

0.03

0.07

0.01

0.39

1.22

у сільських населених пунктах

040

94.5

106.8

2.0

24.8

1.7

56.9

286.7

0.36

0.86

0.04

0.06

0.01

0.41

1.75

 Усього

045

335.2

236.0

26.8

164.8

18.4

199.0

980.3

1.95

4.36

0.41

0.51

0.13

2.22

9.58

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання
та сум виплачених компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання

Тип послуги

Строк виконання

Загальні стандарти

Гарантовані стандарти

відсоток робіт, що мають бути завершені протягом встановленого часу, %

фактичний рівень виконання, %

розмір компенсації за недотримання стандарту, грн (без ПДВ)

кількість випадків недотримання стандарту у звітному періоді

сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, грн (без ПДВ)

кількість споживачів, яким надана компенсація

Надання договору про приєднання та технічних умов, у т. ч.:

для стандартного приєднання

5 робочих днів

100

0

0

0

без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, що не є стандартним)

15 робочих днів

100

0

0

0

у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, що не є стандартним)

30 робочих днів

100

0

0

0

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання), у т. ч.:

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

100

0

0

0

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

100

0

0

0

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, що не є стандартним), у т. ч.:

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

200

0

0

0

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

200

0

0

0

Підключення електроустановок споживача після відключення (крім населення)

5 робочих днів

100

0

0

0

Відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (для населення), у т. ч.:

у містах

3 робочі дні

100

96

8694

54

у сільській місцевості

5 робочих днів

100

26

3059

19

Надання на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії, у т. ч.:

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт

7 робочих днів

50

351

32830.5

348

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше

14 робочих днів

100

23

4561

23

Перевірка рахунків за спожиту електроенергію та розрахункових засобів обліку, у т. ч.:

перевірка рахунків на оплату електроенергії для споживачів (крім населення)

5 робочих днів

90

96.3

технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення)

20 днів

100

0

0

0

перевірка рахунків на оплату електроенергії для населення

5 днів

98

69.2

Вимірювання параметрів якості електричної енергії при у разі відхилення від договірних значень та оформлення двостороннього акта про якість електричної енергії (крім населення)

2 дні

98

Оформлення акта-претензії щодо порушення умов договору (для населення):

прибуття представника енергопостачальника для складання акта-претензії щодо порушення умов договору, у т. ч.:

у містах

3 дні

99

у сільській місцевості

7 днів

99

усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови

10 днів

99

Письмове звернення споживача

1 місяць

100

15

1610

10

Проведення експертизи приладу обліку (для населення)

20 днів

100

2

322

2

Відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні

24 години

100

16

29292

180

Відповідь оператора кол-центру на дзвінок із черги дзвінків

30 с

75

43