Для будинку
Для бізнесу

Приєднання до мереж

Національна комісія

 • що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі за текстом – НКРЕКП), затвердила Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (далі за текстом – Правила) постановою від 17.01.2013р. №32, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2013р. за №236/22768, зміни до Правил були затверджені Постановою НКРЕКП від 30.03.2017 № 441.
 • Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж (далі за текстом – Методика) затверджена Постановою НКРЕКП від 12.02.2013р. №115, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2013р. за №339/22871, зміни до Методики були затверджені Постановою НКРЕКП від 07.11.2016р. № 1946.
 • Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання електроустановок замовників до електричних мереж. Методика встановлює порядок розрахунку плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж.

Правила ПРИЄДНАННЯ

Правилами визначаються наступні основні терміни:

 • Приєднання електроустановки – надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.
Правилами приєднання електроустановок розділяються на
стандартні та такі, які не є стандартними

Стандартне приєднання

Приєднання електроустановки (крім електроустановок,
призначених для виробництва електричної енергії)
замовника до діючих мереж електропередавальної
організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по
прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця
приєднання, яке диференціюється за ступенями
потужності об'єкта замовника:
 • перший ступінь - до 16 кВт включно;
 • другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;
 • третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.

Приєднання, яке не є стандартним

Всі інші приєднання

Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання
або приєднання, яке не є стандартним)
за точку забезпечення потужності приймається
найближча точка
в існуючих (діючих) електричних
мережах (кабельна лінія, повітряна лінія або трансформаторна
підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги,
що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.
Проект договору про приєднання та
проект технічних умов надаються електропередавальною організацією
замовнику не пізніше:
 • Для стандартного приєднання

  5 робочих днів від дня подання заяви замовника
  про приєднання електроустановки.

 • Для приєднання, яке не є стандартним
  не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та
  20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження
  з власником магістральних/міждержавних електричних мереж.
Строк надання послуги з приєднання становить:
 • Для стандартного приєднання

  для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ.

  Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва.

 • Приєднання, яке не є стандартним

  120 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (у т.ч. 15 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

  230 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (у т.ч. 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок от 160 кВт до 400 кВт (включно);

  280 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (у т.ч. 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок от 400 кВт до 1000 кВт (включно);

  350 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (у т.ч. 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок от 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

  Встановлені строки надання послуги з приєднання, яке не є стандартним, можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

  Для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок більше 5000 кВт, строк надання послуги визначається умовами договору про приєднання.

Для отримання проекту договору про приєднання та проекту технічних умов на електрозабезпечення об’єкту замовник має подати
заяву про приєднання електроустановки
певної потужності, встановленої Правилами форми з відповідним пакетом документів.

Заява з пакетом документів подається до центру обслуговування клієнтів який розташований в районному центрі за місцем розташування
електроустановки.

Необхідний пакет документів
До заяви на приєднання електроустановки певної потужності необхідно надати відповідний пакет
документів. Всі документи повинні бути завірені (для замовників-приватних осіб – позначенням «Копія вірна» та підписом,
для замовників-юридичних осіб – позначенням «Копія вірна», підписом керівника та печаткою (за наявності)).
Перелік необхідних документів
(як для приватних, так і для юридичних осіб)
Копія документа, який підтверджує
право власності
чи користування
цим об’єктом або, за відсутності об’єкта,
право власності чи користування
земельною ділянкою.
Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання.
Копія належним чином
оформленої довіреності чи іншого
документа на право укладати договори
особі, яка уповноважена підписувати
договори (за потреби).
Копія будівельного паспортаабо містобудівних умов
та обмежень з географічною частиною
із зазначенням міста розтошування,
потужності та категорії надійності
електропостачання за кожним об'єктом замовника
(для об'єктів, які приєднуються
до електричних мереж уперше).
Вартість приєднання електроустановок замовників до
електричних мереж електропередавальної організації визначається:
Для стандартного приєднання

на підставі Методики по фіксованим ставкам, які встановлює НКРЕКП на календарний рік. Факторами, які впливають на величину плати за приєднання є: величина потужності об’єкту, клас напруги приєднання та тип населеного пункту, в якому розташований об’єкт замовника.

У вказаній сумі враховані ВСІ необхідні оплати для приєднання електроустановок замовника.

Калькулятор визначення вартості послуги зі стандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації.

Для приєднання, яке не є стандартним

- для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 5000 кВт (включно) - на підставі Методики, застосовуючи значення питомої вартості нестандартного приєднання, яка встановлюється НКРЕКП

- для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок більше 5000 кВт - на підставі Методики у відповідності з розробленою замовником та узгодженою з електропередавальною організацією проектно-кошторисною документацією, виконаною згідно технічних умов.

Для отримання консультації щодо приєднання до електричних мереж, необхідно звертатися до
контакт-центру ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за телефоном
0 800 500 444