Для дома
Для бизнеса

Договір про постачання електричної енергії

Укладання з ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» договору про постачання електричної енергії (внесення змін) при отриманні заявником (споживачем) технічних умов на підключення (у разі приєднання нового об’єкту або зміни технічних параметрів діючого об’єкта)

Для укладення договору про постачання електричної енергії (далі – Договір) заявник на ім’я керівника відповідного ЦОК ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» повинен надати заяву щодо укладення Договору із зазначенням роду виробничої діяльності, місцезнаходження та банківських реквізитів. До заяви мають бути додані наступні документи:

1) акти про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін до договору про постачання електричної енергії (у разі укладення відповідного договору щодо об’єктів, які вводяться в експлуатацію вперше):

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін до договору про постачання електричної енергії, оформлений, підписаний та скріплений печаткою зі свого боку. У разі, якщо об’єкт приєднується не до електромереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», а до електромереж іншого суб’єкта господарювання – електропередавальної організації (основного споживача), цей акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін має бути підписаний та скріплений печаткою і з боку іншого суб’єкта господарювання – електропередавальної організації (основного споживача) (читати детальніше в пункті 5.5 Порядку ведення договірної роботи з постачання електричної енергії споживачам ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»).

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін до договору про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача (у разі приєднання електроустановки заявника не до електромереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», а до електромереж іншого суб’єкта господарювання – основного споживача) оформлений, підписаний та скріплений печаткою зі свого боку та з боку цього іншого суб’єкта господарювання – основного споживача (читати детальніше в пункті 4.5 Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, відомостей про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів та однолінійних схем електропостачання);

2) однолінійна схема електропостачання об’єкта (у разі укладення відповідного договору щодо об’єктів, які вводяться в експлуатацію вперше):

Однолінійна схема зовнішнього електропостачання до договору про постачання електричної енергії, оформлена, підписана та скріплена печаткою зі свого боку. У разі, якщо об’єкт приєднується не до електромереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», а до електромереж іншого суб’єкта господарювання – електропередавальної організації (основного споживача), однолінійна схема зовнішнього електропостачання має бути підписана та скріплена печаткою і з боку іншого суб’єкта господарювання – електропередавальної організації (основного споживача) (читати детальніше в пункті 5.13 Порядку ведення договірної роботи з постачання електричної енергії споживачам ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»);

Однолінійна схема до договору про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача (в разі приєднання електроустановки заявника не до електромереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», а до електромереж іншого суб’єкта господарювання – основного споживача), оформлену, підписану та скріплену печаткою з боку цього іншого суб’єкта господарювання – основного споживача (читати детальніше у пункті 4.6 Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, відомостей про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів та однолінійних схем електропостачання);

3) відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики тощо, у разі укладення відповідного договору щодо об’єктів, які вводяться в експлуатацію вперше), копії протоколів параметризації засобів обліку у разі, якщо споживач виявляє бажання розраховуватися за тарифами, диференційованими за періодами часу, виконаних представниками відповідного структурного підрозділу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»; копія Акта прийняття в дослідну або промислову (постійну) експлуатацію локального устаткування збору та обробки даних або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії, або копія Акта технічного огляду локального устаткування збору та обробки даних або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії, у разі відсутності напруги, (або копія договору про встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устаткування збору та обробки даних) у разі, якщо приєднана потужність електроустановок об’єкта заявника (крім багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів) 150 кВт і більше та середньомісячний обсяг споживання за попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок або за заявленим обсягом споживання електричної енергії для нових електроустановок 50 тис. кВт•год і більше.

Звертаємо увагу, що договір про постачання електричної енергії щодо нових електроустановок укладається за умови надання копії Акта прийняття в дослідну експлуатацію локального устаткування збору та обробки даних або, у разі відсутності напруги, копії Акта технічного огляду локального устаткування збору та обробки даних або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії.

Якщо споживач є субспоживачем та в нього відсутня автоматизована система комерційного обліку електричної енергії, але його прилади обліку заведені під автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії основного споживача, для підтвердження цього заявник (споживач) надає копію листа основного споживача, в якому зазначено про це;

4) заявка на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми (за необхідності), довідка про укладені державні контракти (за наявності), Відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів, оформлені, підписані та скріплені печаткою зі свого боку.

Заявка на величину споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми подається у разі, якщо приєднана потужність об’єкта заявника 150 кВт і більше, середньомісячне споживання електроенергії 50 тис. кВт•год і більше та розрахунки за електричну енергію здійснюються (будуть здійснюватися) за тарифами, диференційованими за періодами часу.

У разі, якщо об’єкт приєднується не до електромереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», а до електромереж іншого суб’єкта господарювання – електропередавальної організації (основного споживача), Відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів мають бути підписані та скріплені печаткою і з боку іншого суб’єкта господарювання – електропередавальної організації (основного споживача) (читати детальніше в пункті 5.5.9 Порядку ведення договірної роботи з постачання електричної енергії споживачам ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»);

5) акт екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (за наявності) оформлений у відповідності до Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 № 26, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2004 №154/8753 або Акт про відмову, який складається у разі відмови споживача від складання Акта броні або ненадання необхідної документації для його оформлення, за необхідності його оформлення.

Звертаємо увагу, що акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача складається ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» зі споживачами:

– що мають об’єкти та обладнання, обмеження чи повне припинення електропостачання якого може призвести до надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

– що мають струмоприймачі I категорії щодо надійності електропостачання;

– у разі включення їх у встановленому порядку до графіків обмеження споживання електричної енергії або потужності та графіків аварійних відключень.

Акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача можуть складатися з іншими споживачами електричної енергії як з ініціативи споживача, так і з ініціативи ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»;

6) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та/або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, роздрукований із інтернету (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

7) копія документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення) або копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта).

8) копія належним чином оформленої довіреності на право укладати Договір особі, яка уповноважена підписувати Договір;

9) копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копія декларації про початок виконання будівельних робіт (повідомлення про початок виконання будівельних робіт) або дозвіл на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії на будівельні майданчики);

10) паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (для споживачів, розрахунковий засіб обліку електричної енергії яких встановлений не на межі розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін) (у разі укладення відповідного договору щодо об’єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

11) довідка про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), дані розрахункових засобів обліку субспоживачів (у разі укладення відповідного договору щодо об’єктів, які вводяться в експлуатацію вперше).

Під час укладання договору про постачання електричної енергії з метою визначення його істотних умов та на виконання вимог нормативних документів заявник (споживач) повинен надати:

12) довідку (копію наказу) про режим роботи електроустановки споживача;

13) копію статуту юридичної особи та/або положення про відповідний структурний підрозділ юридичної особи;

14) виписку з Єдиного державного реєстру – підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

15) витяг з реєстру платника ПДВ або єдиного податку;

16) копію довідки казначейства про вид бюджетного фінансування для установ та організацій, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету;

17) перелік повноважних представників споживача, які мають право від його імені надавати до ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» акти прийняття – передавання товарної продукції, отримувати від ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» попередження про припинення постачання електроенергії та рахунки по виконаним нарахуванням згідно з умовами Договору, підписувати від імені споживача акти контрольного огляду розрахункових засобів обліку споживання електроенергії, акти про приведення розрахункових засобів обліку у відповідність до нормативних вимог, інші нормативні акти згідно діючого законодавства в електроенергетиці;

18) договір про технічне забезпечення електропостачання споживача (при необхідності його оформлення, у разі приєднання електроустановок заявника не до мереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»). Надається для погодження з боку ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» два примірники цього договору з додатками, підписані та скріплені печаткою з боку Споживача та Власника мереж (електропередавальної організації), від електромереж якого підключений Споживач.

У разі, якщо договір про технічне забезпечення вже раніше погоджений з боку ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», надається копія цього договору.

У разі залучення нового об’єкту Споживача до раніше укладеного договору про технічне забезпечення надається копія цього договору із відповідною додатковою угодою (оформленою або проект) щодо доповнення цього договору новим об’єктом Споживача, а також оригінали додатків до цього договору, оформлених по новому об’єкту, підписані та скріплені печаткою з боку Споживача та Власника мереж (електропередавальної організації), від електромереж якого підключений Споживач;

19) інформаційний лист підприємства по компенсації реактивної потужності (далі – КРП), у випадку приєднання до електричних мереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» електроустановки заявника з середньомісячним споживанням активної електроенергії 5000 кВт*год та більше (крім населення) (читати детальніше в Інструкції по заповненню Інформаційного листа підприємства по КРП );

20) однолінійну розрахункову схему електропостачання об’єкту (читати детальніше в пункті 5.11.3 Порядку ведення договірної роботи з постачання електричної енергії споживачам ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»);

21) Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною (у разі підключення споживача безпосередньо до електромереж електропередавальної організації та у разі наявності у споживача власних джерел електричної енергії та/або розподільних мереж). В окремому розділі цього положення обумовлюються оперативні взаємовідносини при включенні автономних електростанцій;

22) копію проектної документації щодо прогнозованого обсягу місячного споживання активної електроенергії для нових споживачів з метою визначення необхідності проведення нарахування плати за перетікання реактивної електроенергії. У разі ненадання таких даних розрахунок виконується на підставі даних про величину потужності згідно технічних умов (але не більше дозволеної потужності) та графіка роботи споживача.

23) копію Акта огляду Держенергонагляду (для електроустановок тимчасового електропостачання (будівельних майданчиків, атракціонів тощо);

24) Довідку про виконання технічних умов на приєднання до електричних мереж в частині вимог до електроустановок електропередавальної організації;

25) Довідку про виконання технічних умов на приєднання (технічних вимог), яка видана основним споживачем або ліцензіатом (у разі приєднання заявника (споживача) до електричних мереж основного споживача або ліцензіата);

26) копію технічних умов на приєднання до електричних мереж.

Якщо заявник (споживач) є фізичною особою, документи, вказані у пунктах 6,13,14,15,16 цього підрозділу, він не надає. У цьому випадку заявник (споживча) надає копії паспорту та ідентифікаційного коду.

Копії документів, надані заявником (споживачем) повинні бути завірені належним чином у відповідності до вимог пункту 5.27 Національного Стандарту України Державної уніфікованої системи документації «УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, а саме: містити запис «Згідно з оригіналом», назву посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копії, її ініціали та прізвище, дату засвідчення копії та печатку споживача (у разі письмової домовленості сторін Договору).

Приклад:

Згідно з оригіналом
Секретар Підпис Ініціал(и), прізвище
Дата Печатка

Відмітка про засвідчення копії документу повинна бути на кожній сторінці такої копії. Якщо копія документу зроблена на декількох аркушах з одностороннім розміщенням, цей документ може бути прошитий та аркуші пронумеровані. Відмітка про засвідчення копії, в даному випадку, повинна бути на її лицьовому аркуші, а на звороті останнього аркушу – вказана кількість пронумерованих та прошитих аркушів з відповідним засвідченням підписом та печаткою (у разі письмової домовленості сторін договору).

Укладення з ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» договору про постачання електричної енергії (внесення змін) (у зв’язку зі зміною споживача без зміни технічних параметрів діючого об’єкта)

Для укладення договору про постачання електричної енергії (далі – Договір) заявник на ім’я керівника відповідного ЦОК ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» повинен надати заяву щодо укладення Договору із зазначенням роду виробничої діяльності, місцезнаходження та банківських реквізитів. До заяви мають бути додані наступні документи:

1) копії протоколів параметризації засобів обліку у разі, якщо споживач виявляє бажання розраховуватися за тарифами, диференційованими за періодами часу, виконаних представниками відповідного структурного підрозділу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»; копія Акта прийняття в дослідну або промислову (постійну) експлуатацію локального устаткування збору та обробки даних або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії, або копія Акта технічного огляду локального устаткування збору та обробки даних або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії, у разі відсутності напруги, (або копія договору про встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устаткування збору та обробки даних) у разі, якщо приєднана потужність електроустановок об’єкта заявника (крім багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів) 150 кВт і більше та середньомісячний обсяг споживання за попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок або за заявленим обсягом споживання електричної енергії для нових електроустановок 50 тис. кВт•год і більше.

Якщо споживач є субспоживачем та в нього відсутня автоматизована система комерційного обліку електричної енергії, але його прилади обліку заведені під автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії основного споживача, для підтвердження цього заявник (споживач) надає копію листа основного споживача, в якому зазначено про це;

2) заявка на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми (за необхідності), довідка про укладені державні контракти (за наявності), Відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів, оформлені, підписані та скріплені печаткою зі свого боку.

Заявка на величину споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми подається у разі, якщо приєднана потужність об’єкта заявника 150 кВт і більше, середньомісячне споживання електроенергії 50 тис. кВт•год і більше та розрахунки за електричну енергію здійснюються (будуть здійснюватися) за тарифами, диференційованими за періодами часу.

У разі, якщо об’єкт приєднується не до електромереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», а до електромереж іншого суб’єкта господарювання – електропередавальної організації (основного споживача), Відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів мають бути підписані та скріплені печаткою і з боку іншого суб’єкта господарювання – електропередавальної організації (основного споживача) (читати детальніше в пункті 5.5.9 Порядку ведення договірної роботи з постачання електричної енергії споживачам ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»);

3) акт екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (за наявності) оформлений у відповідності до Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 № 26, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2004 №154/8753 або Акт про відмову, який складається у разі відмови споживача від складання Акта броні або ненадання необхідної документації для його оформлення, за необхідності його оформлення.

Звертаємо увагу, що акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача складається ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» зі споживачами:

– що мають об’єкти та обладнання, обмеження чи повне припинення електропостачання якого може призвести до надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

– що мають струмоприймачі I категорії щодо надійності електропостачання;

– у разі включення їх у встановленому порядку до графіків обмеження споживання електричної енергії або потужності та графіків аварійних відключень.

Акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача можуть складатися з іншими споживачами електричної енергії як з ініціативи споживача, так і з ініціативи ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Для складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні споживача необхідно письмово звертатись до відповідного структурного підрозділу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за територіальною належністю з відповідною заявою на ім’я керівника відповідного структурного підрозділу;

4) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та/або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, роздрукований із інтернету (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

5) копія документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення) або копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта);

6) копія належним чином оформленої довіреності на право укладати Договір особі, яка уповноважена підписувати Договір.

Під час укладання договору про постачання електричної енергії з метою визначення його істотних умов та на виконання вимог нормативних документів заявник (споживач) повинен надати:

7) довідку (копію наказу) про режим роботи електроустановки споживача;

8) копію статуту юридичної особи та/або положення про відповідний структурний підрозділ юридичної особи;

9) виписку з Єдиного державного реєстру – підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

10) витяг з реєстру платника ПДВ або єдиного податку;

11) копію довідки казначейства про вид бюджетного фінансування для установ та організацій, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету;

12) перелік повноважних представників споживача, які мають право від його імені надавати до ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» акти прийняття – передавання товарної продукції, отримувати від ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» попередження про припинення постачання електроенергії та рахунки по виконаним нарахуванням згідно з умовами Договору, підписувати від імені споживача акти контрольного огляду розрахункових засобів обліку споживання електроенергії, акти про приведення розрахункових засобів обліку у відповідність до нормативних вимог, інші нормативні акти згідно діючого законодавства в електроенергетиці;

13) договір про технічне забезпечення електропостачання споживача (при необхідності його оформлення, у разі приєднання електроустановок заявника не до мереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»). Надається для погодження з боку ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» два примірники цього договору з додатками, підписані та скріплені печаткою з боку Споживача та Власника мереж (електропередавальної організації), від електромереж якого підключений Споживач.

У разі, якщо договір про технічне забезпечення вже раніше погоджений з боку ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», надається копія цього договору.

У разі залучення нового об’єкту Споживача до раніше укладеного договору про технічне забезпечення надається копія цього договору із відповідною додатковою угодою (оформленою або проект) щодо доповнення цього договору новим об’єктом Споживача, а також оригінали додатків до цього договору, оформлених по новому об’єкту, підписані та скріплені печаткою з боку Споживача та Власника мереж (електропередавальної організації), від електромереж якого підключений Споживач;

14) інформаційний лист підприємства по компенсації реактивної потужності (далі – КРП), у випадку приєднання до електричних мереж ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» електроустановки заявника з середньомісячним споживанням активної електроенергії 5000 кВт*год та більше (крім населення) (читати детальніше в Інструкції по заповненню Інформаційного листа підприємства по КРП );

15) однолінійну розрахункову схему електропостачання об’єкту (читати детальніше в пункті 5.11.3 Порядку ведення договірної роботи з постачання електричної енергії споживачам ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»);

16) Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною (у разі підключення споживача безпосередньо до електромереж електропередавальної організації та у разі наявності у споживача власних джерел електричної енергії та/або розподільних мереж). В окремому розділі цього положення обумовлюються оперативні взаємовідносини при включенні автономних електростанцій;

17) Акт визначення приєднаної та узгодження дозволеної потужності об’єкта споживача, у разі відсутності у справі договору, укладеного із попереднім споживачем технічних умов на приєднання до електричних мереж та/або довідки про виконання технічних умов на приєднання до електричних мереж.

Якщо заявник (споживач) є фізичною особою, документи, вказані у пунктах 4,8,9,10,11 цього підрозділу, він не надає. У цьому випадку заявник (споживач) надає копії паспорту та ідентифікаційного коду.

Копії документів, надані заявником (споживачем) повинні бути завірені належним чином у відповідності до вимог пункту 5.27 Національного Стандарту України Державної уніфікованої системи документації «УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, а саме: містити запис «Згідно з оригіналом», назву посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копії, її ініціали та прізвище, дату засвідчення копії та печатку споживача (у разі письмової домовленості сторін Договору).

Приклад:

Згідно з оригіналом
Секретар Підпис Ініціал(и), прізвище
Дата Печатка

Відмітка про засвідчення копії документу повинна бути на кожній сторінці такої копії. Якщо копія документу зроблена на декількох аркушах з одностороннім розміщенням, цей документ може бути прошитий та аркуші пронумеровані. Відмітка про засвідчення копії, в даному випадку, повинна бути на її лицьовому аркуші, а на звороті останнього аркушу – вказана кількість пронумерованих та прошитих аркушів з відповідним засвідченням підписом та печаткою (у разі письмової домовленості сторін договору).

Інформуємо, що в разі зміни споживача, з новим споживачем укладається договір відповідно до вимог законодавства України після розірвання договору зі споживачем, який звільняє приміщення.

Бланк договору про постачання електричної енергії